Đang tải dữ liệu...
Mr. Khoa Tel: 0989 597 942
Mr. Vu Tel: 0909 990 353
Mr. Hau Tel: 077 680 5747
Ms. Vy Tel: 0902 447 422

Construction Joint Stock Company Industrial Nha Be (CNNB)

( BỘ PHẬN KINH DOANH PHỤ TÙNG MÁY MAY CÔNG NGHIỆP )

No.4, Ben Nghe Street, Tan Thuan Dong Ward, District 7, HCMC

Tel: 08.3.771 0255
Fax: 08.3.771 0256

info@cnnb.com.vn

Content contact