Đang tải dữ liệu...
Mr. Khoa Tel: 0989 597 942
Mr. Vu Tel: 0909 990 353
Mr. Hau Tel: 077 680 5747
Mr. Duc Tel: 090 5015 331

Construction Joint Stock Company Industrial Nha Be (CNNB)

No.4, Ben Nghe Street, Tan Thuan Dong Ward, District 7, HCMC