Đang tải dữ liệu...

Tìm kiếm

Mr. Khoa Tel: 0989 597 942
Mr. Vũ Tel: 0909 990 353
Mr. Hậu Tel: 077 680 5747
Mr. Đức Tel: 090 5015 331
Đoàn Thanh niên Vinatex tổ chức hành trình về nguồn

Nhằm tạo sự gắn kết trong các thế hệ đoàn viên, thanh niên Tập đoàn và chào mừng thành công của Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 - 2022, ngày 08 - 09/7/2017, Đoàn Thanh niên Vinatex đã tổ chức hành trình về nguồn tại Cao Bằng. Hành trình là hoạt động hướng về cội nguồn lịch sử, nhằm nâng cao nhận thức chính trị, lòng yêu nước và tự hào dân tộc đồng thời ghi nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp giải phóng dân tộc cho đoàn viên, thanh niên Vinatex.

Trong những năm qua, công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn Thanh niên Vinatex đã có sự đổi mới về nội dung và hình thức, luôn bám sát đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Tập đoàn. Công tác giáo dục truyền thống được triển khai sâu rộng và đạt hiệu quả tích cực, thông qua các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của Đảng, của Đoàn, của ngành và đơn vị. Góp phần nâng cao ý thức chính trị, củng cố niềm tin, bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa và có trách nhiệm với công việc cho đoàn viên, thanh niên. Từng bước xây dựng hình mẫu thanh niên Vinatex có “bản lĩnh, trí tuệ, khát vọng vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và đất nước” đáp ứng yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Tại hành trình, Đoàn đã được thăm quan Thác Bản Giốc, Hang Pác Bó, Suối Lê Nin, Núi Các Mác, ghé thăm nơi làm việc và lãnh đạo Cách mạng của Bác Hồ trong suốt những năm tháng ở chiến khu Việt Bắc.

XQ