Đang tải dữ liệu...

Tìm kiếm

Mr. Khoa Tel: 0989 597 942
Mr. Vũ Tel: 0909 990 353
Mr. Hậu Tel: 077 680 5747
Mr. Đức Tel: 090 5015 331
Xuất khẩu hàng may mặc của Băng La Đét tăng 17% trong tháng 7 năm 2017

Theo dữ liệu từ Văn phòng Xúc tiến Xuất khẩu thì xuất khẩu hàng may mặc từ Băng La Đét đã tăng 17,08% trong tháng 7 năm 2017 lên 2,479 tỷ USD so với giá trị 2,117 tỷ USD của cùng tháng năm ngoái. Tuy nhiên sự gia tăng trong xuất khẩu hàng may mặc thấp hơn mức tăng trưởng 26,54% của tổng xuất khẩu từ Băng La Đét trong tháng.

Tính theo chủng loại thì xuất khẩu hàng may mặc dệt kim tăng 17,28% lên 1,263 tỷ USD trong tháng đầu của năm tài khóa 2017-2018 so với giá trị xuất khẩu 1,077 tỷ USD của cùng tháng năm tài khóa trước. Đức là nước nhập khẩu lớn nhất chiếm 257,043 triệu USD hàng may mặc dệt kim xuất khẩu từ Băng La Đét, theo sau là Anh với nhập khẩu hàng hóa trị giá 168,781 triệu USD.

Xuất khẩu hàng may mặc dệt thoi tăng 16,88% lên 1,215 tỷ USD trong tháng bảy so với xuất khẩu 1,04 tỷ USD của tháng 7 năm 2016. Mỹ là nước nhập khẩu lớn nhất với trị giá hàng may mặc dệt thoi là 323,526 triệu USD. Đức và Anh nhập hàng may mặc lần lượt trị giá 166,622 triệu USD và 153,578 triệu USD.

Xuất khẩu hàng may mặc dệt thoi và dệt kim và phụ kiện may mặc chiếm 77,3% trong 3,027 tỷ USD tổng xuất khẩu của Băng La Đét trong tháng.

Trong năm tài khóa trước kết thúc vào 30 tháng 6 năm 2017, xuất khẩu hàng may mặc từ Băng La Đét đã tăng 0,2% so với năm trước đó lên 27,149 tỷ USD.

Hoàng My Lan: Theo http://www.fibre2fashion.com