Đang tải dữ liệu...

Tìm kiếm

Mr. Khoa Tel: 0989 597 942
Mr. Vũ Tel: 0909 990 353
Mr. Hậu Tel: 077 680 5747
Mr. Đức Tel: 090 5015 331
Quý 1: Sản lượng sợi toàn cầu tăng 30% so với cùng kỳ năm trước

Theo báo cáo tháng 7 về sản lượng sợi và vải toàn cầu của Hiệp hội các nhà sản xuất dệt Quốc tế thì trong quý 1 năm 2017, sản lượng sợi toàn cầu tăng gần 30% so với quý trước chủ yếu là do gia tăng 31,8% ở châu Á, tăng lần lượt 13% và 3,5% ở Bắc và Nam Mỹ.

Tuy nhiên ở châu Âu sản lượng sợi có sự giảm nhẹ 1,2% so với quý trước.

So với cùng kỳ năm trước thì sản lượng sợi toàn cầu tăng 1,9% trong quý đầu của năm 2017. Tại châu Á, sản lượng sợi tăng 2,1% so với cùng kỳ năm trước trong khi ở Nam Mỹ lại giảm 4% và tăng 0,6% ỏ Bắc Mỹ. Tại châu Âu, sản lượng sợi tăng 1,6% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó sản lượng vải toàn cầu đã giảm gần 15% trong quý 1 năm 2017 so với quý trước, với sụt giảm đáng kể nhất là 17% ở châu Á. So với cùng kỳ năm trước thì sản lượng vải toàn cầu tăng 1,9% trong quý 1 năm nay. Do vậy, sản lượng của châu Á đã tăng 2,6% và sản lượng của Nam Mỹ đã tăng 2,2%. Sản lượng vải của châu Âu đã giảm 8,7% so với cùng kỳ năm trước.

Lượng sợi tồn kho toàn cầu đã giảm 6,6% trong quý 1 năm 2017 so với quý trước với sụt giảm 6,3% ở châu Á. Lượng sợi tồn kho ở Nam Mỹ giảm 10%. Trong quý, sản lượng sợi tồn kho toàn cầu tiếp tục giảm với tỷ lệ thay đổi hàng năm là 1,9%. Do vậy dự trữ sợi của châu Á giảm 2,8% so với cùng kỳ năm trước, trong khi dự trữ sợi của châu Âu giảm 9,5% hàng năm và dự trữ sợi của Nam Mỹ giảm trên 41%.

Trong quý đầu năm nay dự trữ vải trên thế giới giảm 7,8% so với quý trước. Sụt giảm chủ yếu là do giảm mạnh 34,7% trong dự trữ của Nam Mỹ. Tại châu Á, dự trữ vải đã tăng 0,6% trong khi ở Bắc Mỹ giảm 0,8%.

Trên cơ sở hàng năm, lượng vải tồn kho toàn cầu trong quý đầu của năm đã giảm 12%. Dự trữ vải của châu Á đã tăng 0,9% hàng năm trong khi lượng vải tồn trong kho của Nam Mỹ giảm 45%. Tại châu Á, vải tồn kho đã tăng 4,7% còn ở Bắc Mỹ hàng dự trữ giữ nguyên không đổi so với cùng kỳ năm trước.