Đang tải dữ liệu...

Tìm kiếm

Mr. Khoa Tel: 0989 597 942
Mr. Vũ Tel: 0909 990 353
Mr. Hậu Tel: 077 680 5747
Mr. Đức Tel: 090 5015 331
Doanh số bán xơ hữu cơ tại Mỹ tăng 9,2% trong năm tài khóa 2016

Trong năm 2016 doanh số bán xơ hữu cơ tại Mỹ đã tăng lên 1,4 tỷ USD, tăng 9,2% so với năm trước đó. Doanh số sản phẩm hữu cơ phi thực phẩm đã tăng gần 9% lên tới 3,9 tỷ USD. Xơ hữu cơ, thực phẩm chức năng và sản phẩm chăm sóc cá nhân chiếm phần lớn doanh số này.

Xơ hữu cơ và vật liệu dệt hữu cơ tiếp tục là chủng loại hữu cơ phi thực phẩm lớn nhất trong thị trường 43,3 tỷ USD ở Mỹ. Theo Khảo sát ngành hữu cơ 2017 thì doanh số xơ hữu cơ chiếm gần 40% trong tổng 3,9 tỷ USD doanh số hữu cơ phi thực phẩm trong năm 2016. Khảo sát do Hiệp hội Mậu dịch Hữu cơ (OTA) tiến hành với trên 200 công ty được phỏng vấn.

Khảo sát tiết lộ rằng người tiêu dùng Mỹ đã gia tăng sử dụng các sản phẩm hữu cơ trong tủ quần áo, bộ đồ giường và sản phẩm trong phòng tắm. Nguồn cung hàng dệt hữu cơ đủ là thách thức ngày càng tăng ở thị trường xơ hữu cơ. Tuy nhiên các nông dân trồng bông hữu cơ Mỹ đã sản xuất mức kỷ lục là trên 17.000 kiện trong năm 2016 để giúp giải tỏa một số quan ngại về nguồn cung.
Gần đây, Grund America, nhà sản xuất hàng đầu vật liệu dệt gia dụng hữu cơ cũng đã tuyên bố bổ sung thêm khăn tắm bông hữu cơ vào bộ sưu tập của mình.

Hoàng My Lan: Theo http://www.fibre2fashion.com