Đang tải dữ liệu...

Tìm kiếm

Mr. Khoa Tel: 0989 597 942
Mr. Vũ Tel: 0909 990 353
Mr. Hậu Tel: 077 680 5747
Mr. Đức Tel: 090 5015 331
Ước tính sản lượng bông của Pakistan cho vụ 2017-2018 giảm 10,26%

Ủy ban đánh giá bông của Pakistan (CCAC) ước tính sản lượng bông sẽ là 12,6 triệu kiện trong vụ 2017-2018, giảm 10,26% so với mục tiêu 14,04 triệu kiện; đó là do bang Punjab, tỉnh trồng bông lớn nhất, không đạt mục tiêu gieo hạt dẫn tới sản lượng giảm 12%.

Thiếu nước cũng là lý do chính cho diện tích trồng bông thấp. Trong cuộc họp gần đây của CCAC tại Tsmalabad, ông Hassan Iqbal, bộ trưởng bộ dệt nói ước tính có thể tăng trong tương lai do mật độ trồng trên mỗi acre và số quả bông trên một cây tăng.

Ủy ban ước tính sản lượng bông đạt 8,9 triệu kiện ở bang Punjab, 3,7 triệu kiện ở Sindh và ở Balochistan và cả Khyber Pakhtunkhwa, mỗi bang 0,01 triệu kiện.
Theo CCAC thì số lượng cây bông đã tăng 5,7% trong khi số quả trung bình trên một cây đã tăng 40% so với năm trước.

Nguyễn Hoàng Minh: Theo http://www.fibre2fashion.com