Đang tải dữ liệu...

Tìm kiếm

Mr. Khoa Tel: 0989 597 942
Mr. Vũ Tel: 0909 990 353
Mr. Hậu Tel: 077 680 5747
Mr. Đức Tel: 090 5015 331
EU thay thế Nhật Bản là thị trường lớn nhất cho hàng may mặc của Myanmar

Theo Hiệp hội các doanh nghiệp may mặc Myanmar thì sau khi khởi động lại chương trình ưu đãi chung (GSP) cho Myanmar thì đơn hàng từ EU đã và đang tăng lên; Hiện giờ EU trở thành thị trường hàng đầu cho ngành may mặc của Myanmra.

Theo Ban Giám đốc Cơ quan Đầu tư và Quản trị Công ty thì năm nay Ủy ban Đầu tư Myanmar đã phê chuẩn nhiều đơn đề nghị thành lập các nhà máy may ở nước này. Trước kia các khoản đầu tư chủ yếu từ Hàn Quốc và Nhận Bản, nhưng hiện nay có dòng đầu tư từ cả Trung Quốc nữa.
Hiện có trên 400 công ty trong ngành may mặc Myanmar, sử dụng trên 400.000 người lao động. Các công ty này đã có thu nhập từ xuất khẩu là 2,2 tỷ USD năm ngoái, vượt khoản ước tính 2 tỷ USD.
Theo Bộ Thương mại thì trong bốn tháng đầu của năm tài khóa hiện hành, ngành may mặc đã đạt giá trị gần 700 triệu USD, và đang kỳ vọng chạm mốc 3 tỷ USD năm tài khóa này.
Hiện ngành may mặc chiếm chừng 16% tổng thu từ xuất khẩu của Myanmar.

Hoàng My Lan: Theo http://www.fibre2fashion.com