Đang tải dữ liệu...

Tìm kiếm

Mr. Khoa Tel: 0989 597 942
Mr. Vũ Tel: 0909 990 353
Mr. Hậu Tel: 077 680 5747
Mr. Đức Tel: 090 5015 331
AATCC giới thiệu hai công cụ mới để thử nghiệm vải bảo vệ chống tia UV

Vải có thể bảo vệ da không bị cháy nắng, ung thư và các ảnh hưởng khác của việc phơi với tia cực tím (UV). Biết việc vải bảo vệ cung cấp sự bảo vệ như thế nào có thể là việc phức tạp. Để đơn giản hóa thủ tục đánh giá Hệ số Bảo vệ Cực tím (UPF), AATCC (Hiệp hội các nhà chuyên môn về dệt, hàng may mặc và vật liệu) đã giới thiệu hai sản phẩm mới.

Vải có thể bảo vệ da không bị cháy nắng, ung thư và các ảnh hưởng khác của việc phơi với tia cực tím (UV). Biết việc vải bảo vệ cung cấp sự bảo vệ như thế nào có thể là việc phức tạp. Để đơn giản hóa thủ tục đánh giá Hệ số Bảo vệ Cực tím (UPF), AATCC (Hiệp hội các nhà chuyên môn về dệt, hàng may mặc và vật liệu) đã giới thiệu hai sản phẩm mới.

Thông tin kỹ thuật và Tiêu chuẩn của ASTM và AATCC cho Vật liệu dệt bảo vệ chống lại tia UV đã được AATCC và ASTM D13 đồng xuất bản. Tiêu chuẩn cung cấp chỉ dẫn để hoàn thành quá trình  thẩm định UPF trong một phiên bản có thể tải về thuận tiện. Tiêu chuẩn biên soạn gồm các tiêu chuẩn ASTM D6544, AATCC TM183 và ASTM D6603 cộng với lời giới thiệu và sơ đồ dòng chảy.

Sản phẩm thứ hai “Vải thẩm định Truyền ánh sáng” mang lại cho các phòng thử nghiệm sự tự tin trong truyền và đánh giá UPF. Vải chuẩn cung cấp kết quả nhất quán khi được đo theo Phương pháp thử AATCC 183 “Truyền hoặc chặn bức xạ UV qua vải”. Mỗi đơn hàng gồm 12 mẫu thử được cắt trước để thẩm định hàng tháng dụng cụ và trình độ của nhân viên thử nghiệm.

Nguyễn Hoàng Minh: http://www.fibre2fashion.com