Đang tải dữ liệu...

Tìm kiếm

Mr. Khoa Tel: 0989 597 942
Mr. Vũ Tel: 0909 990 353
Mr. Hậu Tel: 077 680 5747
Mr. Đức Tel: 090 5015 331
Ấn Độ vẫn là nước sản xuất bông lớn nhất vụ 2017-2018Ấn Độ vẫn là nước sản xuất bông lớn nhất vụ 2017-2018

Theo Ủy ban tư vấn bông Quốc tế (ICAC) thì sản lượng bông thế giới và tiêu thụ bông trong nhà máy trong vụ 2017-2018 ước tính là 21,5 triệu tấn, sẽ dẫn đến sự gia tăng 9% về sản lượng và 2% về tiêu thụ. Với sản lượng dự tính tăng 4% lên 6 triệu tấn, Ấn Độ vẫn sẽ là nước sản xuất bông lớn nhất thế giới.

Sản lượng bông ở Trung Quốc trong cùng thời kỳ có thể tăng 7% lên 5,2 triệu tấn sau bốn vụ sụt giảm, trong khi sản lượng của Pakistan được dự đoán tăng 17% lên 2 triệu tấn.
Theo thông cáo báo chí của ICAC thì mặc dù dự báo sản lượng của Mỹ là 4,5 triệu tấn, tăng 20%, nhưng tác động của cơn bão gần đây ở Texas là nơi sản xuất chừng 45% sản lượng bông Mỹ vẫn chưa được đánh giá đầy đủ. 
Tiêu thụ bông toàn cầu tăng 1% lên 24,5 triệu tấn trong vụ 2016-2017 sau khi giảm 2% trong vụ 2015-2016, được dự báo tăng 2% lên 25,1 triệu tấn trong vụ 2017-2018. Tiêu thụ bông trong nhà máy ở Trung Quốc tăng 1% lên 8,1 triệu tấn trong khi tiêu thụ bông của Ấn Độ được dự báo hồi phục 3% lên 5,3 triệu tấn.

Tiêu thụ bông trong nhà máy tại Băng La Đét được dự đoán giữ ổn định ở mức 1,4 triệu dấn do lũ lụt tràn lan vào tháng 8 năm nay đã làm tổn hại cơ sở hạ tầng và gây khó khăn cho việc vận chuyển hàng hóa trên cả nước và việc sản xuất kinh doanh.
Diện tích bông thế giới dự đoán tăng thêm 9% trong giai đoạn này lên 31,9 triệu hecta và năng suất trung bình trên thế giới được dự đoán giữ không đổi tại mức 789 kg/ha.

Dự trữ bông thế giới vẫn giữ ổn định tại mức 18,5 triệu tấn vào cuối vụ 2017-2018 và tỷ lệ dự trữ-sử dụng cùa thế giới được cho là giữ không đổi tại mức chừng 75%, hoặc chín tháng tiêu thụ của nhà máy.
Trung Quốc đã bán 1 triệu tấn từ dự trữ bông quốc gia trong giai đoạn giữa tháng 7 và tháng 8 năm nay, do vậy hạ thấp mức dự trữ xuống còn 6,3 triệu tấn vào cuối tháng 8 năm 2017.

Dự trữ bông của Trung Quốc dự báo giảm 16% xuống còn 8,9 triệu tấn, chiếm 48% dự trữ của thế giới trong vụ 2017-2018. Dự trữ cuối vụ ở bên ngoài Trung Quốc được cho là tăng 22% lên 9,6 triệu tấn trong vụ 2017-2018.

Hoàng My Lan: http://www.fibre2fashion.com