Đang tải dữ liệu...

Tìm kiếm

Mr. Khoa Tel: 0989 597 942
Mr. Vũ Tel: 0909 990 353
Mr. Hậu Tel: 077 680 5747
Mr. Đức Tel: 090 5015 331
Các nhà khoa học Israel phát triển xơ xenlulo huỳnh quang

Các nhà khoa học Israel đã phát triển cách thức để trồng xơ xenluo được biến đổi hóa học có tính chất huỳnh quang và từ tính bằng cách sử dụng “máy” tự nhiên của cây bông và không cần biến đổi đổi gen. Phương thức “chứng minh khái niệm có khả năng thành công” có thể được tùy biến cho các cây trồng và các sinh vật khác và mở đường cho các trang trại trồng vật liệu thông minh.

Phương thức hiện giờ để làm ra vật liệu dệt thông minh dựa vào tráng xơ bằng hóa chất. Tuy nhiên vật liệu tráng bị mòn và mất đi tính chức năng. Hiện giờ ông Filipe Natalio tại Viện Khoa học Weizmann và các đồng nghiệp đã kết hợp sinh học của cây bông với hóa học tổng hợp để trồng ‘xenlulo thông minh”.

Ông Natalio giải thích rằng “Chúng tôi chọn cây  bông do tầm quan trọng kinh tế của nó và sự gắn bó lâu dài với loài người. Câu hỏi là ”chúng ta có thể dùng “máy” tế bào của bông để hỗ trợ sản xuất xơ có tính chất “may đo’ hay không?

Xơ xenlulo được hình từ từ các monome glucose tạo nên polyme trong phát triển noãn của cây bông, nên các nhà nghiên cứu phân vân liệu họ có thể thay đổi các khối cơ bản monome hay không. Họ đã làm ra hai dẫn xuất glucose có chứa các phân tử chức năng khác nhau, bằng cách sử dụng peptide và hóa học đường đơn giản nhất. Một có chứa chất fluorescein – hợp chất huỳnh quang màu vàng – trong khi dẫn xuất kia có microcyte có chứa sắt dysprosium – một nguyên tố đất hiếm có tính chất từ tính.
Noãn đã thụ phấn được bổ sung vào môi trường phát triển có chứa các phân tử glucose biến tính, sau đó được kết hợp vào xenlulo được sản sinh bởi noãn.

Các nhà nghiên cứu sau đó đưa các dẫn xuất glucose vào môi trường tăng trưởng của noãn bông, và 20 ngày sau thụ phấn thì xơ xenlulo đã hình thành có tính chất huỳnh quang (dưới ánh sáng UV) hoặc tính chất từ tính. “Sinh học bắt đầu làm việc và xử lý các phân tử biến tính này theo cùng cách như nó thực hiện với phân tử không biến tính”, ông Natalio nói. Các liên kết giữa nhóm chức năng và monome đường tạo nên khả năng chống lại mài mòn. Tuy nhiên xơ xenlulo huỳnh quang kém bền hơn so với xenlulo tự nhiên.
Ông Karen Edler làm việc tại Đại học Bath bình luận rằng “Khái niệm có tiềm năng làm bùng nổ cuộc cách mạng công nghiệp nông nghiệp’ mới đưa cách thức sạch hơn, phi tập trung để tạo nên vật liệu sinh học đã có chức năng. Nhà kính sản xuất vật liệu dệt thông minh cho thế hệ mới quần áo công năng hoặc vật liệu dệt công năng cho bất kỳ lĩnh vực nào từ chăm sóc sức khỏe cho tới trang trí nhà là một thay đổi hấp dẫn cho cây sản xuất hóa chất khác’.

Natalio hy vọng dịch chuyển từ mô hình noãn bông trong ống nghiệm tới các cây thực và thiết lập khái  niệm nông trại vật liệu. “Ý tưởng là có các nhà kính trồng bông thủy canh trong đó mỗi nhà kính sản xuất bông có tính chức năng khác nhau và các nhà kính này được cấp điện bởi các nguồn có thể tái tạo. Chúng ta có thể tiên đoán vật liệu có thể mặc trên người mà lại bảo quản dữ liệu, là dụng cụ kích hoạt quang học, các detector ô nhiễm và chất nổ.

Nguyễn Hoàng Minh: Theo http://www.fibre2fashion.com