Đang tải dữ liệu...

Tìm kiếm

Mr. Khoa Tel: 0989 597 942
Mr. Vũ Tel: 0909 990 353
Mr. Hậu Tel: 077 680 5747
Mr. Đức Tel: 090 5015 331
Xuất khẩu dệt của Indonesia đạt 7 tỷ USD trong nửa năm đầu 2017

Xuất khẩu dệt và các sản phẩm dệt của Indonesia tiếp tục tăng cho thấy hiệu quả tích cực, cả ở thị trường nội địa và xuất khẩu. Trong nửa đầu năm 2017, tốc độ tăng trưởng của ngành đã đạt 1,92% lên 7 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước. Bộ Công nghiệp ước tính rằng xuất khẩu dệt sẽ đạt 12,09 tỷ USD cho năm 2017 và 15 tỷ USD khi kết thúc năm 2019.

Một tờ báo hàng ngày bằng tiếng Anh trích dẫn lời bộ trưởng công nghiệp Airlangga Hartarto rằng “Thị trường xuất khẩu và nội địa gia tăng đã bắt đầu thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu, đánh dấu bằng gia tăng sử dụng sản phẩm của ngành công nghiệp nội địa”.

Chính phủ đang cố gắng để tạo thuận lợi cho logistic và củng cố nhãn hàng nội địa để cải thiện tính cạnh tranh và sản lượng trong ngành này.

Theo http://www.fibre2fashion.com/