Đang tải dữ liệu...

Tìm kiếm

Mr. Khoa Tel: 0989 597 942
Mr. Vũ Tel: 0909 990 353
Mr. Hậu Tel: 077 680 5747
Mr. Đức Tel: 090 5015 331
Rieter tiết lộ công cụ Alert & Cockpit Module cho các nhà máy

Rieter, nhà cung cấp hàng đầu các hệ thống kéo sợi từ xơ cắt ngắn, đã tiết lộ công cụ Alert and Cockpit Module mới, một công cụ độc nhất vô nhị để giám sát hiệu quả nhà máy 24/7 từ bất kỳ nơi đây và nhanh chóng phản ứng để ngăn ngừa thời gian dừng máy tốn kém chi phí. Ứng dụng đưa ra dữ liệu chủ chốt theo thời gian thực trên điện thoại thông minh về sản xuất, chất lượng và năng lượng.

Ứng dụng gồm các đặc tính Alert và Cockpit. Đặc tính Alert cho phép người sử dụng đặt các giới hạn về giá trị sản lượng, chất lượng và năng lượng. Ngay khi bất kỳ giới hạn đã đặt nào bị vượt hoặc không đạt thì người sử dụng nhận được thông báo. Do vậy, có thể thực hiện các hành động thích hợp như là gửi sự việc xảy ra trực tiếp tới người có trách nhiệm trong nhà máy sợi. Đặc tính Cockpit đưa ra tổng quan về hiệu suất sản xuất hoạt động trên toàn bộ các máy của Rieter, từ chuẩn bị xơ cho tới kéo sợi. Nó hiển thị dữ liệu sản xuất của 5 ca cuối cùng. Với ứng dụng này, người sử dụng có thể phản ứng nhanh và do vậy cải thiện hiệu suất của nhà máy sợi.

Alert và Cockpit Module tạo nên việc tiếp cận di động tới Hệ thống Kiểm soát nhà máy SPIDERweb Mill Control System của Rieter. Ứng dụng tương hợp với hệ thống SPIDERweb version 7.4 hoặc cao hơn. SPIDERweb thu thập, hiển thị và phân tích dữ liệu từ chuẩn bị kéo sợi cho tất cả bốn hệ thống kéo sợi. Ứng dụng giới thiệu các dữ liệu này và có thể làm cho nhân viên nhà máy giám sát tất cả các dữ liệu quan trọng của nhà máy sợi theo thời gian thực.

Theo vinatex.com