Đang tải dữ liệu...

Tìm kiếm

Mr. Khoa Tel: 0989 597 942
Mr. Vũ Tel: 0909 990 353
Mr. Hậu Tel: 077 680 5747
Mr. Đức Tel: 090 5015 331
Pakistan giải ngân 14 tỷ Rupi cho ngành dệt trong năm 2017

Cho đến ngày 21/12/2017, Pakistan đã giải ngân 14 tỷ Rupi cho ngành dệt trong số 21 tỷ Rupi được tuyên bố, thông qua Ngân hàng Nhà nước Pakistan dưới Gói tăng cường xuất khẩu của Thủ Tướng chính phủ. Gói 162 tỷ Rupi được ban bố để giúp ngành lấy được tính cạnh tranh trong thị trường quốc tế và đẩy mạnh xuất khẩu dệt của nước này.

Một quan chức cao cấp của Bộ Thương mại và dệt nói với thông tấn xã Pakistan rằng chính phủ cũng đưa ra việc giảm các thủ tục và thuế lên nhập khẩu máy ngành dệt để hiện đại hóa ngành và nâng cao năng lực cho ngành.

Theo vinatex.com