Đang tải dữ liệu...

Tìm kiếm

Mr. Khoa Tel: 0989 597 942
Mr. Vũ Tel: 0909 990 353
Mr. Hậu Tel: 077 680 5747
Mr. Đức Tel: 090 5015 331
5% các nhà bán lẻ có thể sử dụng trí tuệ nhân tạo để cải thiện trải nghiệm của khách hàng

Trên 40% các nhà bán lẻ đang lên kế hoạch để sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong ba năm tới để cố gắng làm nổi bật trải nghiệm của khách hàng. Hiện giờ, các cửa hàng sẽ hoàn thiện cả hai thế giới, trải nghiệm cảm xúc nói chung đã có trong thế giới thực và kết hợp AI với các đặc tính của con người.

Theo khảo sát 2017 Customer Experience/Unified Commerce Benchmark Survey do BRP - công ty tham vấn quản lý bán lẻ độc lập thực hiện - thì thế giới thực và thế giới số hòa quyện với nhau mãi mãi. Khảo sát được thực hiện để hiểu các ưu tiên trải nghiệm của khách hàng của các nhà bán lẻ ngày nay và cho tương lai, và tiến hóa của thương mại hợp nhất (unified commerce) giúp cung cấp cho các nhà bán lẻ con người, quá trình và công nghệ đúng như thế nào để làm cho nhà bán lẻ có thể làm nổi bật trải nghiệm của khách hàng.

Khảo sát cho hay rằng “Hầu hết các nhà bán lẻ có kế hoạch thực hiện các công nghệ mới để nhận diện khách hàng thông qua điện thoại thông minh của họ, các ứng dụng di động và các công nghệ nổi lên khác. Trong vòng 3 năm, 59% các nhà bán lẻ lên kế hoạch sử dụng wifi và 63% có kế hoạch sử dụng các ứng dụng di động để nhận diện khách hàng trong cửa hàng của họ”.

Ngoài ra, người ta cũng quan sát được rằng trong năm 2017, 92% các nhà bán lẻ sử dụng công nghệ mới so với 73% của năm trước đó, tuy nhiên nhiều nhà bán lẻ chỉ ra rằng các chào hàng được đưa ra trên công cụ truyền thông dựa trên mạng xã hội (social media) hiện hành của họ được cần cải thiện. Đã đến lúc các nhà bán lẻ nhận thấy tầm quan trọng của việc sử dụng sự thấu hiểu khách hàng được thu thập từ công cụ truyền thông dựa trên mạng xã hội do 89% các nhà bán lẻ hiện đang sử dụng các bình luận trên công cụ truyền thông dựa trên mạng xã hội làm thước đo sự thỏa mãn của khách hàng quan trọng trong khi năm trước chỉ có 59%.

Khảo sát cũng chỉ ra rằng mạng lưới được củng cố là yêu cầu quan trọng cho môi trường thương mại hợp nhất và 76% các nhà bán lẻ có kế hoạch làm nổi bật hoặc thay thế mạng lưới của họ trong vòng 3 năm. 67% các nhà bán lẻ vẫn đang chiến đấu với các quá trình thủ công do 43% chỉ ra quá trình cần được cải thiện.

Theo vinatex.com