Đang tải dữ liệu...

Tìm kiếm

Mr. Khoa Tel: 0989 597 942
Mr. Vũ Tel: 0909 990 353
Mr. Hậu Tel: 077 680 5747
Mr. Đức Tel: 090 5015 331
Liên hợp quốc, ngành thời trang cộng tác vì phát triển bền vững

Các đại diện từ các nhãn hàng thời trang hàng đầu như là Hugo Boss, Adidas, Puma, C&A và H&M cùng với các nhà sản xuất sợi, các công ty tái chế và các đại diện của các hiệp hội làm việc vì tính bền vững của môi trường trong ngành thời trang đã họp hai ngày ở Bonn vào tháng trước để khám phá cách thức làm việc cùng với Liên Hợp Quốc để giảm phát thải khí nhà kính.

Cuộc họp đã thảo luận các mục tiêu môi trường, các đối thoại khu vực với các nhà cung cấp của ngành thời trang, một nền tảng online cho đối thoại toàn cầu và khu vực, mang các sáng kiến môi trường riêng biệt trong ngành dệt và thời trang lại với nhau, và sự tham dự mạnh mẽ với các nhà làm chính sách tại cấp độ quốc gia và quốc tế trong bối cảnh của Hiệp ước Biến đổi khí hậu Paris và Các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp Quốc (SDG).

Theo một thông cáo báo chí thì họ cũng khám phá tiếng nói chung, cách thức để trưng bày các thực hành tốt nhất và hành động đầy tham vọng lên biến đổi khí hậu và các mô hình kinh doanh mới dẫn dắt kinh doanh trong khi đảm bảo tính bền vững của môi trường.

Tổng phát thải khí nhà kính từ sản xuất dệt là 1,2 tỉ tấn hàng năm. Theo một số ước tính thì phát thải của ngành được cho là tăng trên 60% vào năm 2030.

Bước tiếp theo là chuẩn bị một báo cáo bởi Ủy ban Biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc để chia sẻ với các đại diện của ngành, và sau đó bắt đầu chương trình làm việc để thúc đẩy hành động về khí hậu toàn cầu cho phát triển bền vững trong ngành thời trang là chương trình xây dựng trên rất nhiều sáng kiến môi trường hiện hành.

Theo vinatex.com