Đang tải dữ liệu...

Tìm kiếm

Mr. Khoa Tel: 0989 597 942
Mr. Vũ Tel: 0909 990 353
Mr. Hậu Tel: 077 680 5747
Mr. Đức Tel: 090 5015 331
OrganoClick giới thiệu chất xử lý hoàn tất kháng nước OrganoTex

OrganoClick đã giới thiệu OrganoTex, sản phẩm ngâm tẩm cho hàng dệt để làm hàng may mặc và vải kháng nước. Chất này được bán dưới tên Spray-On sẽ được đưa lên vải bằng phương pháp thủ công hoặc Wash-in được đưa lên vải trong máy giặt.

Spray-On và Wash-in OrganoTex đã được phát triển sau vài năm nghiên cứu và được thiết kế để đưa ra sản phẩm kháng nước và thoái biến sinh họ. Sản phẩm được dựa trên công nghệ được cấp bằng sáng chế OrganoClick để biến tính xơ dệt và hoàn toàn không có các hợp chất perflo hóa (PFAS), các siloxane mạch vòng và các isocynate thường được dùng trong ngâm tẩm hàng dệt. Một vài hóa chất này được cho là chất có thể gây ung thư, làm rối loạn nội tiết cũng như là tích lũy sinh học.

Theo vinatex.com