Đang tải dữ liệu...

Tìm kiếm

Mr. Khoa Tel: 0989 597 942
Mr. Vũ Tel: 0909 990 353
Mr. Hậu Tel: 077 680 5747
Mr. Đức Tel: 090 5015 331
DOS&DYE COMPACT: Giải pháp 4.0 để nhận được quá trình nhuộm tự động hóa và kết nối với nhau

Technorama luôn tỉnh táo với các vấn đề tính về bền vững, chất lượng và năng suất trong bối cảnh sản xuất lớn. Công ty đã dùng nhiều thời gian, năng lượng và nguồn vào nghiên cứu và phát triển, để làm công ty tiến kịp với các hệ thống “high-tech”.

Công ty đã chú trọng đặc biệt vào tự động hóa hoàn toàn phòng thí nghiệm nhuộm, được xem là rất quan trọng để đạt các kết quả tối ưu trong sản  xuất lớn.

Trong phân khúc đặc biệt này, Tecnorama đã phát minh ra và xây dựng một hệ thống để quản lý hoàn toàn tự động các hoạt động của phòng thí nghiệm nhuộm: Dos&Dye® Compact.

Hệ thống này kết hợp và tích hợp máy pha chế và phân phối thuốc nhuộm (Dosorama) với một vài model máy nhuộm, tất cả các cụm lắp ráp được tự động hóa hoàn toàn và hoạt động bằng rô bốt.

Với hệ thống Dos&Dye® Compact, ta có thể tối ưu hóa nhiều quá trình sản xuất, đảm bảo độ tin cậy và độ lặp lại của các kết quả nhận được trong phòng thí nghiệm và chuyển các kết quả này sang nhà máy sản xuất.

Tất cả các loại sai số thủ công và của quá trình đều tránh được với hệ thống Dos&Dye® Compact hoàn toàn tự động, và với sự hỗ trợ của các hệ thống truy tìm, ta có thể quan trắc tất cả các bước của công việc được thực hiện bởi các đơn vị làm việc đơn tất cả các thời gian và/hoặc được nghiên cứu vào ngày sau, đảm bảo các mức công năng tối ưu theo thời gian.

Công nghệ thông tin tiên tiến được sử dụng để hoàn toàn quản lý và quan trắc dữ liệu từ tất cả các hoạt động của phòng thí nghiệm và để chuyển dữ liệu, kể cả phương thức từ xa, cho phép kết nối lẫn nhau trên toàn cầu trong nhiều hệ thống và cải thiện đáng kể chất lượng, tính bền vững và năng suất của các quá trình công nghiệp đi kèm.

Các kết quả cũng rõ ràng tích cực trong lĩnh vực sinh thái (tiêu thụ nước và năng lượng ít hơn), an toàn (không có can thiệp thủ công hoặc tiếp xúc với sản phẩm hoặc thuốc nhuộm) và kinh tế (năng suất cao hơn và ít phải hiệu chỉnh/nhuộm lại hơn). Việc tối ưu hóa các hoạt động trong phòng thí nghiệm dẫn đến tính linh hoạt lớn hơn và tính cạnh tranh tốt hơn cho sản xuất lớn, nghĩa là hệ thống Dos&Dye® Compact phù hợp một cách hoàn hảo cho mô hình của ngành công nghiệp 4.0.

Theo vinatex.com