Đang tải dữ liệu...

Tìm kiếm

Mr. Khoa Tel: 0989 597 942
Mr. Vũ Tel: 0909 990 353
Mr. Hậu Tel: 077 680 5747
Mr. Đức Tel: 090 5015 331
Dow Chemical giới thiệu quá trình xử lý dệt bền vững: EcoFast Pure giảm tiêu thụ nước và năng lượng trong quá trình nhuộm.

Công ty Dow Chemical đã tuyên bố công nghệ mới cải thiện đáng kể hiệu suất nguồn trong quá trình nhuộm.

EcoFast Pure, được giới thiệu tuần trước tại Hội nghị quốc tế của Hiệp hội các nhà hóa dệt và nhuộm màu Mỹ (AATCC), đã làm cho vật liệu dệt tự nhiên có màu sắc tươi hơn.

Công nghệ được cấp bằng sáng chế cho phép hấp thụ thuốc nhuộm hoạt tính, trực tiếp và axit lên xơ tự nhiên và vải từ xơ tự nhiên, từ hàng may mặc tới vật liệu dệt gia dụng. Thuốc nhuộm axit được sử dụng để đạt được màu như là màu huỳnh quang trước kia chưa thực hiện được trên bông. EcoFast Pure cũng cải thiện độ bền màu.

Ông Esma Talu Giám đốc Marketing của Dow nói “Dow đã tận dụng kiến thức hàng thế kỷ về khoa học vật liệu để giúp giải quyết khoảng trống về công năng và tính bền vững trong ngành dệt. Bằng cách sử lý trước vật liệu dệt bằng EcoFast Pure, các nhà sản xuất có thể đưa ra màu sắc thế hệ mới lâu phai hơn trên xơ tự nhiên trong khi đồng thời giảm được sử dụng nước, thuốc nhuộm và năng lượng”.

Vật liệu được xử lý bằng EcoFast Pure yêu cầu ít lần rũ hơn và nhiệt độ nước thấp hơn trong khi nhuộm để làm giảm trên 50% lượng nước sử dụng và cắt giảm mức sử dụng năng lượng tổng thể. Các nhà sản xuất cũng có thể làm lượng sử dụng thuốc nhuộm đi 75% thông qua tăng lượng thuốc nhuộm hấp thụ lên và giảm thời gian chu kỳ nhuộm xuống. Thậm chí có thể đạt hiệu suất nguồn tăng mà không cần bổ sung muối vào bể nhuộm.

EcoFast Pure phù hợp với cam kết của Dow đưa ra các đổi mới hóa chất bền vững đột phá, một trụ cột chủ chốt của Các mục tiêu bền vững của công ty 2025.

Theo vinatex.com