Đang tải dữ liệu...

Tìm kiếm

Mr. Khoa Tel: 0989 597 942
Mr. Vũ Tel: 0909 990 353
Mr. Hậu Tel: 077 680 5747
Mr. Đức Tel: 090 5015 331
Xuất khẩu hàng dệt may của Pakistan tăng 7%

Xuất khẩu dệt may của Pakistan đã tăng 7,17% trong giai đoạn từ tháng 7 năm 2017 tới tháng 2 năm 2018 của năm tài chính hiện hành. Tăng trưởng này đã làm tăng tổng xuất khẩu của Pakistan trong cùng kỳ.

Đạt được kết quả này là nhờ chính sách hỗ trợ xuất khẩu và các cố gắng hướng tới tìm kiếm tiếp cận thị trường tốt hơn. Xu hướng tích cực trong nhu cầu quốc tế và điều chỉnh tỷ giá hối đoái cũng được kỳ vọng giúp đỡ làm bền vững xu hướng đang lên này trong những tháng tới.

Đầu tàu dẫn dắt tăng trưởng chính là ngành dệt có giá trị gia tăng. Xuất khẩu của hàng may mặc tăng 13,08%. Xuất khẩu hàng may mặc dệt kim tăng 13,3%. Xuất khẩu khăn trải giường tăng 4,51% tính về giá trị. Xuất khẩu các mặt hàng may phi may mặc trừ khăn bông đã tăng 7,32%. Xuất khẩu hàng dệt mỹ thuật, tơ tằm và từ xơ tổng hợp đã tăng 80,08%. Xuất khẩu sợi bông chứng kiến sự tăng trưởng 1,87% và xuất khẩu vải bông ghi nhận sự tăng trưởng 0,04%. 

Tuy nhiên xuất khẩu sợi bông chải thô đã giảm 97,87%. Xuất khẩu lều vải, vải bạt và vải dầu cũng đã giảm 39,49%. Mặt khác, nhập khẩu tăng 17,09% trong tám tháng đầu của năm tài khóa hiện hành so với cùng kỳ năm tài khóa trước.

Theo vinatex.com