Đang tải dữ liệu...

Tìm kiếm

Mr. Khoa Tel: 0989 597 942
Mr. Vũ Tel: 0909 990 353
Mr. Hậu Tel: 077 680 5747
Mr. Đức Tel: 090 5015 331
Xuất khẩu hàng may mặc của Băng La Đét tăng 9% trong 9 tháng đầu năm tài khóa 2017-2018

Dữ liệu cho thấy rằng thu từ hàng may mặc trong giai đoạn từ tháng 7/2017 tới tháng 3/2018 đạt 22,83 tỉ USD, tăng 9,11% so với cùng kỳ của năm tài khóa 2016-2017.

Thu từ xuất khẩu hàng may mặc dệt thoi tăng 6,75% lên 11,51 tỷ USD từ giá trị 10,78 tỷ USD của cùng kỳ trong năm tài khóa trước. Xuất khẩu hàng may mặc dệt kim đạt 11,32 tỷ USD trong cùng kỳ, tăng 11,61% so với giá trị đạt được 10,14 tỷ USD của cùng kỳ năm tài khóa  trước. Xuất khẩu hàng may mặc dệt thoi và dệt kim vượt mục tiêu lần lượt là 4,03% và 2,03%. Thu từ xuất khẩu đay và các sản phẩm từ đay trong chín tháng đầu của năm tài khóa tăng 11,91% lên 818,09 triệu USD từ con số 731,02 triệu USD của cùng kỳ năm trước. Thu từ xuất khẩu vật liệu dệt gia dụng trong giai đoạn này cũng tăng 15,08% lên 669,87 triệu USD. Xuất khẩu da và các sản phẩm từ da chứng kiến sự suy giảm 6,20% xuống còn 425,33 triệu USD.

Theo vinatex.com