Đang tải dữ liệu...

Tìm kiếm

Mr. Khoa Tel: 0989 597 942
Mr. Vũ Tel: 0909 990 353
Mr. Hậu Tel: 077 680 5747
Mr. Đức Tel: 090 5015 331
Quảng Nam: Sản xuất công nghiệp gặp khó

Do hai đầu tầu là công nghiệp chế biến chế tạo và điện gặp nhiều khó khăn đã tác động không nhỏ đến tình hình sản xuất công nghiệp nói chung của tỉnh Quảng Nam. 5 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất công nghiệp của địa phương này giảm 1,4% so với cùng kỳ năm trước.

 

Theo thông tin của Sở Công Thương Quảng Nam, chỉ số sản xuất ngành công nghiệp (IIP) tháng 5/2018 ước tính tăng 14,37% so tháng trước, tuy nhiên giảm 1,83% so với tháng cùng kỳ.

Trong đó, ngành khai khoáng tăng 15,97% so với tháng trước và tăng 11,01% so với cùng kỳ; ngành chế biến, chế tạo tăng 13,98% so với tháng trước và giảm 0,93% so cùng kỳ; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 21,65% so tháng trước nhưng giảm 16% so cùng kỳ; cung cấp nước và xử lý rác thải tăng 1,09% so với tháng trước và tăng 38,94% so cùng kỳ.

Chính sự sụt giảm trong tháng 5 đã kéo chỉ số IIP chung 5 tháng của địa phương này đi xuống. Cụ thể, tính chung 5 tháng đầu năm 2018, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp giảm 1,4% so với cùng kỳ năm 2017.

Trong đó, xu hướng giảm ở hai nhóm ngành lớn là công nghiệp chế biến chế tạo giảm 0,34% và ngành sản xuất và phân phối điện giảm 8,72%. Tiêu biểu, nhóm ngành khai khoáng khác giảm 39,16%; sản xuất hóa chất và các sản phẩm hóa chất giảm 59,14%; sản xuất kim loại giảm 61,7%; sản xuất xe có động cơ giảm 23,5% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Sở Công Thương Quảng Nam, nguyên nhân chỉ số này giảm là do một số doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất. Đối với ngành điện, do phải sản xuất theo kế hoạch điều động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và lưu lượng nước trên các sông sụt giảm so với cùng kỳ nên ảnh hưởng đến kết quả sản xuất.

Mặc dù vậy, Quảng Nam vẫn có một số ngành tăng trưởng mạnh. Tiêu biểu như: sản xuất đồ uống tăng tới 263,47%, sản xuất hàng may sẵn tăng 60,17%, sản xuất da và các sản phẩm có liên quan cũng đạt tốc độ tăng 15,77% so với cùng kỳ.

Theo baocongthuong