Đang tải dữ liệu...

Tìm kiếm

Mr. Khoa Tel: 0989 597 942
Mr. Vũ Tel: 0909 990 353
Mr. Hậu Tel: 077 680 5747
Mr. Đức Tel: 090 5015 331
EC chấp nhận các quy tắc mới về sử dụng hóa chất nguy hại trong hàng may mặc

Ủy ban châu Âu (EC) gần đây đã chấp nhận các hạn chế mới để sử dụng 33 chất được biết là gây ung thư và các vấn đề sức khỏe sinh sản (được gọi là các chất CMR) trong hàng may mặc, giày dép và các sản phẩm dệt khác. Các quy tắc mới đã được chấp nhận bằng cách sửa đổi quy chuẩn REACH, luật hóa chất tiên tiến và toàn diện nhất trên thế giới.

Ủy ban châu Âu (EC) gần đây đã chấp nhận các hạn chế mới để sử dụng 33 chất được biết là gây ung thư và các vấn đề sức khỏe sinh sản (được gọi là các chất CMR) trong hàng may mặc, giày dép và các sản phẩm dệt khác. Các quy tắc mới đã được chấp nhận bằng cách sửa đổi quy chuẩn REACH, luật hóa chất tiên tiến và toàn diện nhất trên thế giới.

Theo thông cáo báo chí từ Ủy ban thì Quy chuẩn mới đưa ra các giới hạn nồng độ tối đa để sử dụng các chất CRM trong hàng may mặc và vật liệu dệt và cấm đưa ra thị trường EU các sản phẩm vượt các giới hạn này không kể đến nguồn gốc sản xuất.

Kết quả hình ảnh cho Europe Committee

Các hạn chế được chuẩn bị trên cơ sở các khuyến nghị khoa học và kỹ thuật bởi Cơ quan Hóa chất châu Âu.

Các hạn chế này được áp dụng 24 tháng sau khi công bố quy chuẩn trong Công báo EU. Ủy ban cũng đang ban hành hướng dẫn giải thích về hạn chế, và sẽ có sau khi công bố trong công báo.

Theo vinatex.com