Đang tải dữ liệu...

Tìm kiếm

Mr. Khoa Tel: 0989 597 942
Mr. Vũ Tel: 0909 990 353
Mr. Hậu Tel: 077 680 5747
Mr. Đức Tel: 090 5015 331
Đại hội đồng cổ đông thương niên Dệt May HuếĐại hội đồng cổ đông thương niên Dệt May Huế

Đúng ngày thành lập ngành DMVN 25/3, Công ty CP Dệt May Huế (HDM) đã tổ chức Đại hội đồng cổ thường niên năm 2016. Công ty CP Dệt May Huế đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017. Tham dự Đại hội có 30 đại biểu là cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội, đại diện cho 9.141.403 cổ phần chiếm 91,41% tổng số cổ phần của Công ty.

Sau hơn một giờ làm việc nghiêm túc Đại hội đã thống nhất thông qua một số vấn đề quan trọng. Theo đó, HDM sẽ chi 25 tỷ đồng, tương đương 59,22% lợi nhuận sau thuế để trả cổ tức năm 2016, tỷ lệ 25%. Trước đó, giai đoạn 2013 - 2015, HDM đều trả cổ tức trên 30%/năm.
Năm 2017, HDM đặt mục tiêu doanh thu 1.500 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 56 tỷ đồng, lần lượt tăng 1,48% và 6,5% so với thực hiện năm 2016.
Đại hội cũng đã thông qua kế hoạch chuyển sàn giao dịch cổ phiếu từ UPCoM lên niêm yết tại HNX. Thực tế, chủ trương này của HDM đã được đưa ra từ đại hội năm 2016 nhưng chưa thực hiện.