Đang tải dữ liệu...

Tìm kiếm

Mr. Khoa Tel: 0989 597 942
Mr. Vũ Tel: 0909 990 353
Mr. Hậu Tel: 077 680 5747
Mr. Đức Tel: 090 5015 331
Các cấp Công đoàn Dệt May VN: 81.332 đoàn viên và CNLĐ được đào tạo tay nghề

Công đoàn Dệt May VN cho hay, thực hiện Nghị quyết Đại hội XI và Chương trình 1464/CTr-TLĐ ngày 08/10/2013 của Tổng LĐLĐVN về “Nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và người lao động”, 100% CĐCS trực thuộc hưởng ứng chương trình. Trong giai đoạn 2013 - 2016 đã có 81.332 đoàn viên và CNLĐ trong các cơ quan, đơn vị, DN thuộc hệ thống CĐ Dệt May VN được đào tạo nghề, 79.467 đoàn viên và CNLĐ được thi tay nghề, 38.226 CNVCLĐ được học bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ…

 

May 10 tham gia Hội thi thợ giỏi Tập đoàn Dệt May VN lần thứ V năm 2015 do Công Dệt May VN phối hợp với Tập đoàn Dệt May VN tổ chức
Theo Công đoàn Dệt May VN, Điển hình là Tổng Công ty CP Dệt May Nam Định từ năm 2013 - 2016 có 3.706 CNLĐ được đào tạo tay nghề, 2.241 CNLĐ được thi tay nghề, 200 CNLĐ được bồi dưỡng tay nghề; Tổng Công ty May 10 - CTCP có 9.899 CNLĐ được đào tạo tay nghề, 9.899 CNLĐ được thi tay nghề, 250 CNLĐ được bồi dưỡng tay nghề; tương tự là Công ty CP Dệt May Huế vớ 3.493 CNLĐ được đào tạo tay nghề, 3.911 CNLĐ được thi tay nghề và 416 CNLĐ được bồi dưỡng tay nghề…
Để góp phần nâng cao kỹ năng ngề nghiệp cho NLĐ trong thời gian tới, các cấp Công đoàn Dệt May VN đã đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp, như: Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động CĐ nhằm thúc đẩy và nâng cao kỹ năng nghề cho NLĐ; đổi mới hoạt động của tổ chức CĐ trong việc nâng cao kỹ năng nghề cho NLĐ, chú trọng đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền vận động, nâng cao nhận thức NLĐ; tăng cường phối hợp với người sử dụng LĐ trong xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề cho NLĐ và vận động NLĐ tham gia học tập gắn với việc nâng cao thu nhập cho NLĐ; đưa nội dung nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp cho CNLĐ vào nội dung TƯLĐTT của DN nhằm tạo điều kiện thời gian, cơ sở vật chất, kinh phí để NLĐ chủ động tham gia học tập...

Theo Laodong.com.vn