Đang tải dữ liệu...

Tìm kiếm

Mr. Khoa Tel: 0989 597 942
Mr. Vũ Tel: 0909 990 353
Mr. Hậu Tel: 077 680 5747
Mr. Đức Tel: 090 5015 331
Hội thảo về Mô hình hoạt động chức năng Tài chính

Nằm trong kế hoạch triển khai Dự án “Nâng cao năng lực quản lý và quản trị doanh nghiệp” do Tập đoàn Dệt May Việt Nam làm chủ đầu tư, với mục đích hỗ trợ Tập đoàn và các đơn vị thành viên lựa chọn phương án cải tiến chức năng quản lý tài chính, xây dựng mô hình hoạt động tài chính, xác định xu hướng phát triển của chức năng tài chính trong tương lai dựa trên những thông lệ tốt trên thế giới, sáng nay, ngày 27/4/2017 tại Hội trường Tầng 9 Tập đoàn, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam đã tổ chức Hội thảo Giới thiệu mô hình tài chính của Tập đoàn và kế hoạch triển khai.

Nằm trong kế hoạch triển khai Dự án “Nâng cao năng lực quản lý và quản trị doanh nghiệp” do Tập đoàn Dệt May Việt Nam làm chủ đầu tư, với mục đích hỗ trợ Tập đoàn và các đơn vị thành viên lựa chọn phương án cải tiến chức năng quản lý tài chính, xây dựng mô hình hoạt động tài chính, xác định xu hướng phát triển của chức năng tài chính trong tương lai dựa trên những thông lệ tốt trên thế giới, sáng nay, ngày 27/4/2017 tại Hội trường Tầng 9 Tập đoàn, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam đã tổ chức Hội thảo Giới thiệu mô hình tài chính của Tập đoàn và kế hoạch triển khai.

Tham dự Hội thảo, về phía Tập đoàn Dệt May Việt Nam có bà Nguyễn Minh Hiền - Trưởng Ban Kiểm soát Tập đoàn, ông Phạm Văn Tân - Giám đốc điều hành kiêm Kế toán trưởng, Trưởng/Phó/Chuyên viên các Ban chức năng, Giám đốc và Kế toán trưởng các đơn vị trọng yếu, các chi nhánh thuộc Tập đoàn; về phía Ersnt & Young có ông Phan Đằng Chương - Phó Tổng Giám đốc, ông Nguyễn Minh Đức - Giám đốc tư vấn, bà Đinh Thị Thủy - Chủ nhiệm tư vấn cao cấp.

Tại buổi hội thảo, Giám đốc tư vấn Nguyễn Minh Đức đã chia sẻ với Tập đoàn về xu hướng phát triển và thông lệ về Mô hình hoạt động chức năng tài chính, Đề xuất hoàn thiện Mô hình hoạt động chức năng tài chính cho Công ty mẹ Tập đoàn, cũng như giới thiệu cách thức xây dựng Mô hình hoạt động chức năng tài chính. Ông cho biết, chức năng tài chính tiên tiến cần hướng tới việc tăng cường vai trò của đối tác kinh doanh trong khi cần hoàn thiện các vai trò cơ bản khác, đồng thời chức năng tài chính cần phát triển tập trung vào các vai trò mang lại giá trị gia tăng, giảm thiểu rủi ro, tiết kiệm chi phí và cải thiện hiệu suất tổng thể. Việc dịch chuyển sang vai trò mới sẽ yêu cầu doanh nghiệp nhìn lại mức độ triển khai các quy trình tài chính theo từng vai trò (ghi chép sổ sách, báo cáo/giám sát, kiểm soát/trông giữ tài sản và đối tác kinh doanh) và cần phải quan tâm tới tất cả các cấu phần trong Mô hình hoạt động chức năng tài chính, bắt đầu từ vấn đề cơ cấu tổ chức. Ở các Tập đoàn hàng đầu, chức năng tài chính cần được phân chia thành các cấp để triển khai các nhóm quy trình khác nhau, đáp ứng nhu cầu của các cấp mô hình hoạt động. Các quy trình tài chính cần được phân tích và xác định cấp triển khai phù hợp để đảm bảo tính cân bằng và hỗ trợ kinh doanh.
Thay mặt lãnh đạo Tập đoàn, ông Phạm Văn Tân chia sẻ những kỳ vọng của Tập đoàn đối với chức năng tài chính của Vinatex, trong đó bao gồm việc hỗ trợ quản trị hiệu quả hơn, tăng cường kiểm soát và quản trị rủi ro, cũng như nâng cao hiệu quả hoạt động của chức năng tài chính. Dựa vào những kỳ vọng của Tập đoàn, Ersnt & Young đã đưa ra những đề xuất để hoàn thiện Mô hình hoạt động chức năng tài chính cho Công ty mẹ Tập đoàn, qua đó chức năng tài chính Văn phòng Tập đoàn sẽ được tổ chức lại theo hướng chuyên môn hóa, nhằm tối ưu hóa khả năng hỗ trợ cho việc thực thi vài trò Công ty mẹ Tập đoàn.  

Huyền Trân