Đang tải dữ liệu...

Tìm kiếm

Mr. Khoa Tel: 0989 597 942
Mr. Vũ Tel: 0909 990 353
Mr. Hậu Tel: 077 680 5747
Mr. Đức Tel: 090 5015 331
Thies phát triển máy nhuộm iMaster mini

Nhóm phát triển của Thies đã phát triển máy nhuộm iMaster mini. Khái niệm được dùng trong máy sản xuất iMaster H2O được chuyển nhất quán sang máy iMaster mini, đưa ra lượng dung dịch giống hệt, cùng chức năng và vận chuyển vải, và dung tỷ có thể so sánh. Các kết quả của iMaster mini tái lặp được trên máy sản xuất iMaster H2O.

Kết quả cho máy iMaster mini có công suất trong khoảng 20 tới 80 kg là tái lặp trên máy sản xuất iMatser H2O với công suất trong khoảng 100 tới 2.000 kg. Ngoài quá trình rũ và làm sạch, có thể tiến hành tất cả các quá trình gia công ướt (tiền xử lý, tẩy và nhuộm) có hiệu quả tại các dung tỷ thay đổi.Việc này làm ta có thể thiết kế  quá trình gia công linh hoạt và làm giảm tiêu thụ hóa chất và việc sử dụng chất trợ dệt xuống tới mức thấp nhất cần thiết.

Việc cấp thuốc  nhuộm và hóa chất xảy ra với sự trợ giúp của hệ thống định lượng Smart Dose từ Thies như đối với máy iMaster H2O. Định lượng các sản phẩm hóa chất có thể được đặt chính xác tới từng yêu cầu nhờ sử dụng công nghệ lập trình thân thiện với người sử dụng. Các ưu điểm thêm của hệ thống Smart Dose là giảm thời gian định lượng và cải tiến chất lượng.

Một thùng chứa bổ sung được lắp trên máy vào với vòi phun muối khô để bổ sung các chất bột như là muối Glauber. Vào lúc bắt đầu mẻ, các chất được cấp thủ công vào thùng chứa bổ sung. Việc chuyển tiếp vào thiết bị xảy ra tự động mà không cần có sự can thiệp của công nhân vận hành.

Cần nhấn mạnh rằng máy iMaster mini có thể được vận hành với cùng loại vòi phun được sử  dụng trên máy iMaster H2O. Các vòi phun thậm chí có thể lắp lẫn giữa hai máy nếu có yêu cầu.

Các đồ lắp ráp tiêu chuẩn được cung cấp trên máy iMaster mini cũng gồm cả thùng. hóa chất theo mẻ 100%. Quá trình xử lý được sử dụng trong quá trình cuối dòng có thể được chuẩn bị song song. Thời gian chuyển đổi thay đổi mẻ giảm đáng kể, và tiết kiệm thời gian tới 22%.

Hệ thống lọc tự động được lắp vào hệ thống tuần hoàn dung dịch của iMaster mini như đối với iMaster H2O, liên tục lọc dung dịch xử lý cho hết các xơ và chất nhiễm bẩn. Thiết bị lọc được làm vệ sinh tự động.  Việc tự động phát hiện mức độ nhiễm bẩn thiết bị lọc trong bình lọc khởi xướng quá trình làm vệ sinh và việc làm vệ sinh thủ công thiết bị lọc trước hoặc sau mỗi mẻ không còn cần nữa.

Máy iMaster mini có thể được vận hành với khả năng cấp đầy từ công suất danh nghĩa 20 kg tới 80 kg. Việc thích ứng cấp tải tự động hoàn toàn của máy có thể làm việc cấp tải linh hoạt. Phạm vi chức năng của máy iMaster mini có thể được mở rộng tùy chọn bằng cách sử dụng tất cả các hệ thống giám sát và đo lường hiện hành. Tất cả các việc mở rộng được sử dụng để phân tích quá trình minh bạch hơn và tối ưu hóa quá trình nếu cần thiết. Dung dịch rũ, giặt và nhuộm được đolường online, được phân tích liên tục và giới thiệu bằng biểu đồ.

Nếu có yêu cầu, máy iMaster mini, và cả máy sản xuất có thể được lắp bộ điều khiển T380 mới được phát triển. Bộ điều khiển này xử lý các chức năng phức tạp và cung cấp giao diện web. T380 được lắp với thiết kế chương trình. Từng chức năng dưới dạng các thành tố biểu đồ có thể được bố trí nhanh khi sử dụng thao tác kéo và nhả chuột để tạo nên chương trình nhuộm. Ngoài bộ xử lý QuadCore và đầu nối ethernet Gigabit, các đặc tính thêm trong bộ điều khiển mới gồm  màn hình chạm 12 inch có độ phân giải cao

Hoàng My Lan: http://www.fibre2fashion.com