Đang tải dữ liệu...

Tìm kiếm

Mr. Khoa Tel: 0989 597 942
Mr. Vũ Tel: 0909 990 353
Mr. Hậu Tel: 077 680 5747
Mr. Đức Tel: 090 5015 331
Giá hàng may mặc tăng 0,5% tại thị trường Mỹ trong 12 tháng qua

Theo báo cáo “Kinh tế hàng ngày” do Văn phòng thống kê lao động, Bộ Lao động Mỹ đưa ra thì trong năm kết thúc vào tháng 4/2017, Chỉ số giá tiêu dùng cho chỉ số hàng may mặc của tất cả người tiêu dùng thành thị (CPI-U) đã tăng 0,5% tại thị trường Mỹ. Sự gia tăng trong chỉ số hàng may mặc là nhỏ hơn so với sự gia tăng 2,2,% trong CPI-U cho tất cả các mặt hàng.

Hàng may mặc tạo nên khoảng 3,1% tổng rổ thị trường CPI-U, gồm hàng may mặc cho nam, nữ, trẻ em trai và gái, giày dép cho nam và nữ, đồ trang sức và đồng hồ.
Trong chỉ số hàng may mặc thì giá cho hàng may mặc nam giới đã giảm 1,9% trong năm kết thúc vào tháng 4 năm 2017, và giá hàng may mặc nữ đã tăng 0,8%. Từ tháng 4 năm 2007 tới tháng 4 năm 2017, chỉ số giá cho hàng may mặc nam giới giảm 0,2% và chỉ số giá cho hàng may mặc nữ tăng 0,5%. CPI-U cho tất cả các mặt hàng đã tăng 18,3% trong cùng thời kỳ.
Giá hàng may mặc trẻ em gái đã tăng 2,1% trong năm kết thúc vào tháng 4 năm 2017, trong khi giá hàng may mặc trẻ em trai đã giảm 2,8%. CPI-U cho hàng may mặc trẻ em gái giảm 10,7% từ tháng 4 năm 2007 tới tháng 4 năm 2017, trongkhi CPI-U cho trẻ em trai đã tăng 8,2% trong cùng thập kỷ.
Giá đồ trang sức và đồng hồ đã tăng 6,9% trong năm kết thúc vào tháng 4 năm 2017.
Hoàng My Lan: Theo http://www.fibre2fashion.com