Đang tải dữ liệu...

Tìm kiếm

Mr. Khoa Tel: 0989 597 942
Mr. Vũ Tel: 0909 990 353
Mr. Hậu Tel: 077 680 5747
Mr. Đức Tel: 090 5015 331

YL2016-BS AUTOMATIC FOLDED MACHINE

Liên hệ

This product is the equipment of the baler. The main...

Xem chi tiết

YL-2005 Automatic conuter frequency variable speed multi function winding machine

Liên hệ

This product is bundled equipment. Can be rewound cloth,...

Xem chi tiết

YL2000-E/YL2012 CYLINDER CUTTING MACHINE (SLITTING MACHINE)

Liên hệ

This product is the use of compression spring so that...

Xem chi tiết

YL2007-A

Liên hệ

Sản phẩm này được lập trình...

Xem chi tiết

YL2007-As MÁY CẮT BALE ĐIỀU KHIỂN KỸ THUẬT SỐ (MÁY XÉN) TỰ ĐỘNG ĐIỀU CHỈNH 3 TỐC ĐỘ

Liên hệ

Sản phẩm này được sử dụng lập...

Xem chi tiết

YL2006-As MÁY CẮT BĂNG VIỀN CNC TỰ ĐỘNG

Liên hệ

Sử dụng các kỹ thuật lập trình,...

Xem chi tiết